CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN QUÝ MÃO 2023, TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ"

Thư chúc Tết

Chào Xuân Quý Mão 2023! Năm 2022, ngành Khoa học và Công nghệ Hải Phòng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống. Ngành Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ; sự phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học Trung ương và thành phố cũng như sự nỗ lực, vươn lên của một tập thể đoàn kết, tích cực nâng cao nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của thành phố.

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN
CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
MỘT CỬA
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
THƯ CÔNG VỤ
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
HỌP TRỰC TUYẾN
HỆ THỐNG QLCL ISO
TIÊU CHUẨN 5S
KPI
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN QUÝ MÃO 2023, TIẾP TỤC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM "ĐẨY MẠNH CHỈNH TRANG, HIỆN ĐẠI HÓA ĐÔ THỊ - XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU - THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn