image banner
Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4
Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hàng năm là “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. Năm 2024, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo (IP and the SDGs: Building our common future with innovation and creativity)”.

 Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là cơ hội để khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Hội nghị về phổ biến, tuyên truyền pháp luật Sở hữu trí tuệ tổ chức tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Công văn số 633/SHTT-NĐHT ngày 04/3/2024 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản gửi các sở, ban ngành, quận huyện, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp… trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2024. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động đào tạo về sở hữu trí tuệ; hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội, góp phần xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, trong đó có phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ vì các mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo; Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030 (theo Quyết định số 3853/QĐUBND ngày 23/12/2020), trong đó chú trọng hỗ trợ bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm chủ lực của thành phố; Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ các hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Triển khai sâu rộng các hoạt động sáng tạo tạo ra tài sản trí tuệ, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố; nâng cao số lượng và chất lượng các bằng sáng chế, các tài sản sản trí tuệ được trích dẫn quốc tế./.

Hoàng Dũng

Thứ 6, ngày 17 tháng 11 năm 2023
  • 16Giờ
  • 55Phút
  • 55Giây
Thông báo
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0