image banner
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Sáng 26/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Đề tài do ThS. Phạm Văn Thuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cộng sự thực hiện. ThS. Phạm Trung Huy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

ThS. Phạm Trung Huy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng kết luận tại Hội nghị tư vấn, đánh giá nghiệm thu.

Giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất là một trong những công tác quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai và phát triển kinh tế xã hội thành phố. Công tác liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận người sử dụng đất trên địa bàn thành phố khi liên quan đến các hoạt động thu đồi đất để thực hiện các dự án đầu tư.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng quá trình thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014 đến nay với các nội dung sau: Thực trạng các quy định và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai về giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất; Thực trạng bộ máy và cán bộ quản lý nhà nước trong giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố; Đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố; Thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp trong giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất tại Hải Phòng; Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất tại Hải Phòng; Đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng đất sau giao đất, cho thuê đất đối với  các dự án đầu tư có sử dụng đất tại Hải Phòng. Qua đánh giá thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như thực hiện nghiêm túc các quy định của luật pháp từ các khâu lập phương án, tổ chức giao đất, cho thuê đất đến đánh giá được hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: các quy định chồng chéo; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, gây lãng phí; các nguồn kinh phí có những giai đoạn phân bổ chưa hợp lý; thẩm định năng lực của các chủ đầu tư còn hạn chế; tình trạng vi phạm pháp luật đất đai còn tồn tại…

Từ đánh giá thực trạng trên nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng đó là: Hoàn thiện quy định pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong giao đất, cho thuê đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất; Hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ trong công tác giao đất, cho thuê đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất; Nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu; Nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất qua hình thức đấu giá, đấu thầu; Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp; Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong giao đất và cho thuê đất…

Theo Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài, bên cạnh những kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung: Cần thống nhất về thời gian nghiên cứu; Làm rõ mục tiêu nghiên cứu của đề tài; Cần liệt kê những dự án quan trọng của thành phố; Cần làm rõ hơn nữa giải pháp khiếu nại, khiếu khiện, tranh chấp; Bổ sung căn cứ để đề xuất các giải pháp; Cần rà soát, chỉnh sửa lỗi chế bản để hoàn thiện báo cáo… Báo cáo kết quả nghiên cứu sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố để nghiệm thu./.

Vũ Thành

 

Thứ 5, ngày 16 tháng 11 năm 2023
  • 16Giờ
  • 55Phút
  • 55Giây
Thông báo
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0