image banner
Đoàn khảo sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố
Ngày 01/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đoàn khảo sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT).

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT làm Trưởng đoàn; cùng đi với Đoàn có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định và đại diện lãnh đạo các Vụ, Viện thuộc Bộ. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Hoàng Minh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lã Thanh Tân, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh thành phố Hải Phòng với hơn 17 năm thực hiện Luật TC&QCKT góp phần tích cực trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cho biết: Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước của thành phố, các Sở, ngành đã có nhiều đổi mới trong việc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế trong xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố như: Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc sở, ngành thành phố Hải Phòng (2017); kế hoạch áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng (2023). 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Hải Phòng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm áp dụng TCVN ISO 18091:2020 tại các cấp chính quyền địa phương của thành phố (thí điểm áp dụng tại 06 UBND cấp huyện và 06 UBND cấp xã). Năm 2024, thành phố tiếp tục có kế hoạch mở rộng thí điểm áp dụng Tiêu chuẩn tại 09 UBND quận, huyện còn lại; kế hoạch về Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (2021); kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng (2022).

Trong giai đoạn 2013 đến nay, thành phố đã hỗ trợ 08 doanh nghiệp xây dựng Dự án nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm hàng hóa, trọng điểm chủ lực; hỗ trợ 49 doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; hỗ trợ đánh giá hợp chuẩn - hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực trên địa bàn thành phố của 60 đơn vị với 499 sản phẩm hàng hóa công bố hợp quy và 64 sản phẩm hàng hóa công bố hợp chuẩn; hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có khả năng phát triển, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia cho 58 sản phẩm của 18 cơ sở sản xuất kinh doanh...

Đoàn khảo sát Ủy ban KH,CN&MT khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Trong khuôn khổ Hội nghị các đại biểu tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận liên quan đến các nội dung: Thực trạng công tác lập, thực hiện kế hoạch, xây dựng QCĐP, những hạn chế, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Quy chuẩn địa phương (QCĐP); công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố, các Sở, ngành thông qua việc áp dụng các quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; việc huy động nguồn lực, xã hội hóa một số hoạt động trong lĩnh vực TC&QCKT của thành phố; công tác ứng dụng KH&CN, chuyển đổi số, chuyển đổi số trong kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ hoạt động trong lĩnh vực TC&QCKT tại thành phố, hội nhập quốc tế, tham gia và chuỗi cung sản xuất, cung ứng toàn cầu; công tác phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn Việt Nam và QCĐP tại Hải Phòng…

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thông báo một số nét nổi bật kết quả phát  triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Qua thực tiễn hơn 17 năm thi hành, TC&QCKT tại thành phố Hải Phòng cho thấy các quy định của Luật đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đảm bảo sự an toàn, an tâm cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao đời sống cho toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định của Luật TC&QCKT hiện tại không còn phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu hội nhập quốc tế. Cụ thể, quy trình thẩm định, ban hành QCĐP còn gặp khó khăn, việc tiếp cận cơ sở dữ liệu TC&QCKT phục vụ công tác quản lý và hoạt động của doanh nghiệp còn hạn chế, và chính sách xã hội hóa hoạt động xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương chưa được tối ưu hóa. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp của thành phố báo cáo, cung cấp số liệu một cách khách quan, trung thực, kiến nghị sát thực tiễn để Đoàn công tác nhìn nhận rõ nét việc thực hiện Luật TC&QCKT tại địa phương. 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phạm Thị Sen Quỳnh và Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hoàng Thị Hồng Ngọc đã đề xuất một số điểm cần sửa đổi, bổ sung trong Luật TC&QCKT để phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay đồng thời  tăng cường khả năng quản lý nhà nước và tạo động lực mới cho doanh nghiệp hội nhập quốc tế như: Cụ thể hóa quy định về xây dựng và áp dụng QCĐP; xây dựng QCĐP ở một số lĩnh vực mang tính liên ngành; xây dựng đội ngũ chuyên gia QCĐP tại một số doanh nghiệp lớn; quy định rõ thẩm quyền thẩm định các QCĐP có nội dung phức tạp liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực, tăng cường cơ chế quản lý Tiêu chuẩn cơ sở nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn khảo sát, đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT đánh giá cao thành phố đã nỗ lực ban hành các văn bản về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng Hệ thống ISO, bố trí nguồn ngân sách trong hoạt động xây dựng, ban hành, áp dụng về về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật Việt Nam. Qua buổi giúp Đoàn khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật theo quy định của Luật TC&QCKT tại Hải Phòng; tìm hiểu những hạn chế, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp phục vụ việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật TC&QCKT. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp thu ý  kiến của các thành Hội nghị, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn khảo sát để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Phát biểu tiếp thu ý kiến Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn khảo sát, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp ý kiến Đoàn khảo sát, hoàn thiện báo cáo trình UBND thành phố để gửi Đoàn khảo sát trong thời gian sớm nhất. 

Chiều cùng ngày, Đoàn khảo sát của KH,CN&MTcủa Quốc hội đã đi khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VINAUSEEL để việc xây dựng, ban hành luật đảm bảo tính thực tiễn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tạo sự đồng thuận, hợp tác cũng như khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng luật; phát hiện kịp thời những tồn tại bất cập; hiểu rõ hơn về nhu cầu nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Qua đó giúp doanh nghiêp tằng cường khả năng cạnh tranh, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố./.

Hàn Vĩnh Tân

Thứ 5, ngày 16 tháng 11 năm 2023
  • 16Giờ
  • 55Phút
  • 55Giây
Thông báo
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0