image banner
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Mạng lưới Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
Chiều 7/6, tại Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) - đơn vị đầu mối Mạng lưới Thông tin KH&CN (sau đây gọi tắt là Mạng lưới) tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng hoạt động Mạng lưới giai đoạn 2015-2024 và đề ra kế hoạch phát triển hoạt động Mạng lưới đến năm 2030, và kết nạp thêm thành viên mới. Ông Hoà Quang Dự - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN chủ trì Hội thảo.

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hoà Quang Dự phát biểu tại hội thảo.

Sau 9 năm đi vào hoạt động, Cổng thông tin Mạng lưới được quản trị và khai thác trực tuyến tại hpstin.vn để các thành viên Mạng lưới cập nhập và khai thác dữ liệu. Tính đến năm 2024, cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN có 5.653 biểu ghi trong đó có 1.806 biểu ghi kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp, 3.847 biểu ghi luận án, luận văn thạc sĩ của các thành viên Mạng lưới. Bên cạnh đó, Mạng lưới còn tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học, tập huấn nghiệp vụ, tham quan học hỏi kinh nghiệp liên quan đến hoạt động thông tin KHC&CN. Đến tháng 5/2024, hệ thống Mạng lưới đã tích hợp dữ liệu của 07 đơn vị với gần 126.000 biểu ghi gồm các thông tin toàn văn và thông tin thư mục để khai thác dùng chung. 

Giai đoạn 2024-2030, mạng lưới đề ra 5 nhiệm vụ gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; Phát triển nguồn lực thông tin KH&CN; Phát triển hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN tại thành phố Hải Phòng; Tích cực mở rộng thành viên; Nâng cao năng lực hoạt động của Mạng lưới.

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Hoà Quang Dự trao Quyết định 

kết nạp 02 thành viên tham gia Mạng lưới, nâng tổng số thành viên Mạng lưới là 11 đơn vị.

Tại Hội thảo, các thành viên Mạng lưới cho rằng để nâng hiệu quả hoạt động của Mạng lưới cần tăng cường thêm thành viên tham gia (Hiệp hội, doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin - tin học thành phố…). Đại biểu cũng chỉ rõ, cần cụ thể hóa các nội dung phương hướng bằng các chỉ tiêu cụ thể; Triển khai đề án Xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN tại Hải Phòng; Kết nối, tăng cường số lượng người dùng, xây dựng mạng lưới tập trung dữ liệu của các thành viên trong Mạng lưới. 

Kết luận Hội thảo, Ông Hoà Quang Dự nhấn mạnh, Mạng lưới là  “tài sản” chung của các thành viên, góp phần hỗ trợ nhu cầu về thông tin KH&CN một cách chính thống. Vì vậy cần có sự hỗ trợ của của lãnh đạo các đơn vị quan tâm tạo điều kiện phát triển Mạng lưới. Việc quảng bá Mạng lưới đến người dùng tin cần được tuyên truyền rộng rãi; Đẩy mạnh cập nhập thông tin, tài liệu trên trang điện tử; Đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu người dùng tin, nâng cao năng lực của Mạng lưới, phục vụ có hiệu quả và là nguồn tư liệu quý cho hoạt động nghiên cứu khoa học của thành phố./.

Trần Hùng

 

Thứ 5, ngày 16 tháng 11 năm 2023
  • 16Giờ
  • 55Phút
  • 55Giây
Thông báo
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0