Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
62/2022/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố
Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN 27/06/2017 Thông tư Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Thông tư Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN 30/09/2013 Thông tư Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN 26/07/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013 Thông tư Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN 30/09/2019 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng”
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn