Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
2801/QĐ-UBND 29/08/2022 Quyết định Phê duyệt Danh mục sản phẩm, nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022.
2626/QĐ-UBND 18/08/2022 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2198/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
1653/QĐ-UBND 08/06/2022 Quyết định về việc phê duyệt danh mục Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ trong năm 2022
Quyết định số 153/QĐ-BKHCN 24/02/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ
Số 3914/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng
Quyết định số 996/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 21/05/2010 Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN 28/04/2008 Quyết định về việc Ban hành và thực hiện ''Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy''
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Quyết định về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn