Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
188/BC-SKHCN 16/09/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 và tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022
183/BC-SKHCN 12/09/2022 Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022; Đánh giá thực hiện Chương trình công tác năm 2022
100/BC-SKHCN 06/03/2022 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022
99/QĐ-SKHCN 13/05/2022 Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng
40/KH-SKHCN 05/09/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 20/1/2022 của Chính phủ
36/KH-SKHCN 26/04/2022 Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
09/KH-CCTĐC 14/04/2022 Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
Số 32/KH-SKHCN 04/07/2022 Kế hoạch tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Hải Phòng năm 2022 (Techmart Haiphong 2022)
28/KH-SKHCN 03/03/2022 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022
Số 26/KH-SKHCN 28/03/2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn