Thời gian: 16/03/2023 09:12

Xây dựng mô hình sản xuất giống chất lượng cao và nuôi cua biển thương phẩm tại Hải Phòng

Đây là dự án ứng dụng khoa học và công nghệ do Công ty TNHH Phát triển thủy sản Hoàng Hương chủ trì thực hiện từ việc tiếp nhận quy trình công nghệ chuyển giao của Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3. Kết quả thực hiện dự án được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu sáng 13/3/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự án đã tiếp nhận và làm chủ 02 quy trình: sản xuất cua giống và nuôi cua biển thương phẩm. Với quy trình sản xuất giống cua biển, dự án đạt được các chỉ tiêu: tỷ lệ cua mẹ nuôi vỗ thành thục đạt trung bình 76,77%, tỷ lệ cua đẻ trung bình 91,3%, tỷ lệ nở trung bình 81%, tỷ lệ sống trung bình từ giai đoạn Zoea đến cua bột là 8,4%, tỷ lệ sống từ cua bột đến cua giống trung bình đạt 73,2%.

Về mô hình nuôi cua biển thương phẩm, dự án xây dựng được 02 mô hình tại Công ty TNHH Phát triển thủy sản Hoàng Hương và tại hộ dân. Mô hình nuôi cua biển thương phẩm tại Công ty TNHH Phát triển thủy sản Hoàng Hương triển khai 02 vụ: vụ 1 từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021 vụ 2 từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2022 với tổng quy mô 02 ha trên 04 ao, diện tích mỗi ao 0,5 ha. Kết quả nuôi tại vụ 1, năng suất trung bình đạt 3.280 kg/ha, trọng lượng trung bình cua thu hoạch đạt từ 330 g/con, tổng sản lượng thu hoạch đạt 6,56 tấn, tỷ lệ cua sống trung bình 50,1%. Tại vụ 2, năng suất trung bình đạt 3.478 kg/ha, trọng lượng trung bình cua thu hoạch đạt từ 350 g/con, tổng sản lượng thu hoạch đạt 6,95 tấn, tỷ lệ cua sống trung bình 50,4%.

Mô hình nuôi thương phẩm cua biển tại hộ dân triển khai 01 vụ với quy mô 03 ha trên 03 ao, mỗi ao 01 ha, kích cỡ giống thả trung bình 1,39cm/con, mật độ giống thả 2 con/m2. Sau 4 tháng nuôi, cua đạt trọng lượng hơn 300g/con, năng suất đạt 3,32 tấn/ha, tổng sản lượng thu được là 9,97 tấn.

Trong quá trình triển khai, dự án đã đào tạo được 05 cán bộ kỹ thuật nắm vững kỹ năng vận hành, làm chủ quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua biển; tập huấn 100 người dân thông thạo kiến thức quy trình công nghệ nuôi cua biển thương phẩm.

Kết quả thực hiện dự án được Hội đồng tư vấn chỉnh sửa các nội dung trước khi trình thành phố nghiệm thu: cần làm rõ các đợt sản xuất giống, bổ sung thông tin về các đợt sinh sản của cua, phương án nhân rộng mô hình sau khi kết thúc dự án, phân tích nêu bật hiệu quả kinh tế khi sản xuất cua giống và cua thương phẩm, làm rõ thời gian nuôi vỗ và lựa chọn cua mẹ khoẻ mạnh phục vụ sản xuất giống, các chỉ tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cua thương phẩm.../.

Đức Anh

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn