Thời gian: 22/07/2022 07:29

Phát triển hoạt động Mạng lưới Thông tin Khoa học và Công nghệ Hải Phòng năm 2022

Triển khai Kế hoạch hoạt động Mạng lưới thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng năm 2022, Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN - đơn vị đầu mối Mạng lưới tổ chức hội thảo “Phát triển hoạt động Mạng lưới Thông tin Khoa học và Công nghệ Hải Phòng năm 2022” vào sáng 22/7. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN (đơn vị thực hiện chức năng đầu mối của Mạng lưới) Lê Thị Thu Giang chủ trì hội thảo.

Năm 2021 và đầu năm 2022 là khoảng thời gian đầy biến động đối với các hoạt động kinh tế xã hội nói chung và Mạng lưới Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Tuy vậy, với tinh thần tích cực, chủ động của các thành viên Mạng lưới, hoạt động của Mạng lưới vẫn diễn ra sôi nổi và đạt được những kết quả khả quan. Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2022), cơ sở dữ liệu (CSDL) kết quả nghiên cứu KH&CN trên Cổng Mạng lưới có 5.182 biểu ghi bao gồm 1.456 biểu ghi báo cáo kết quả nghiên cứu, 3.726 biểu ghi luận án và luận văn thạc sĩ của các thành viên Mạng lưới được cập nhật. Các đại biểu đánh giá cao hoạt động trao tặng tài khoản và mật khẩu đăng nhập Cổng truy cập nguồn tin điện tử NASATI - Cục Thông tin KH&CN Quốc gia của Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN đến các đơn vị thành viên Mạng lưới. Qua đó, hỗ trợ các thành viên khai thác, tìm kiếm, tra cứu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dy trên hệ thống dữ liệu quốc gia về KH&CN…

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN Lê Thị Thu Giang phát biểu tại hội thảo.

Năm 2022, Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN sẽ tích cực phối hợp cùng các thành viên Mạng lưới đẩy mạnh việc triển khai đề án “Xây dựng hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN theo hướng số hóa tại thành phố Hải Phòng” trong thực tiễn với kế hoạch thực hiện được chia theo từng giai đoạn. Việc đưa kết quả nghiên cứu của đề án vào thực tiễn sẽ giúp tập hợp nguồn lực thông tin KH&CN dưới dạng số hóa giữa các đơn vị nắm giữ nguồn lực thông tin KH&CN tại Hải Phòng hướng đến mục tiêu phát triển, làm phong phú nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của Mạng lưới, các thành viên Mạng lưới thống nhất tiến hành các hoạt động nhằm phát triển thêm thành viên cho Mạng lưới từ năm 2022, qua đó tăng cường sức mạnh tổng hợp và nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố. Hội thảo cũng đề xuất kế hoạch tập huấn kỹ năng viết và đăng bài báo khoa học, kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu và truyền thông kết quả nghiên cứu cho cán bộ làm công tác nghiên cứu tại Hải Phòng, dự kiến triển khai vào tháng 8/2022...

Mạng lưới thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng được thành lập ngày 9/10/2015 theo quyết định số 247/QĐ-SKHCN của Giám đốc Sở KH&CN. Mạng lưới có cơ quan chỉ đạo điều hành là Sở KH&CN, có đầu mối tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN tại Hải Phòng là Trung tâm Thông tin, Thống kê KH&CN thành phố Hải Phòng. Hiện, Mạng lưới Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng gồm 9 thành viên, đều là các tổ chức thực hiện chức năng thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố.

Mạng lưới thông tin KH&CN Hải Phòng ra đời góp phần gắn kết các tổ chức có chức năng thông tin KH&CN tại Hải Phòng, cùng chia sẻ nguồn tài liệu thông tin KH&CN, phát huy hiệu quả trong việc tập hợp, liên kết, trao đổi, chia sẻ thông tin khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong tương lai./.

Hoàng Dũng

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn