Thời gian: 16/03/2023 09:34

Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn để thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đây là tên thuyết minh đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đứng đầu là TS. Nguyễn Thế Hùng đề xuất thực hiện. Thuyết minh đề tài nhận được nhiều ý kiến góp ý từ Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ sáng 15/3/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Ý tưởng của nhóm nghiên cứu bao gồm việc triển khai 8 nội dung: Các vấn đề lý luận về kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng kinh tế tuần hoàn tại các quốc gia và các địa phương; Động lực và các rào cản thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Hải Phòng; Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn của các đơn vị kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Hải Phòng; Vị trí, vai trò và mối liên kết của các khối kiến trúc để xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Hải Phòng và Các định hướng, giải pháp, kiến nghị để xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Hải Phòng. Với những nội dung trên, 05 nhóm giải pháp xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Hải Phòng được nhóm nghiên cứu đề xuất gồm: Kích thích và kết nối cung - cầu; Xây dựng chuỗi cung ứng; Phân vai các khu vực thể chế; Xây dựng hệ thống kết nối liên vùng và Xây dựng hệ thống kết nối liên ngành.

Qua phần trao đổi, thảo luận để làm rõ và xác định lại nội dung nghiên cứu, Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh đề nghị, thống nhất với Ban chủ nhiệm về tên đề tài theo hướng: Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí đánh giá và giải pháp tăng trưởng kinh tế tuần hoàn tại thành phố Hải Phòng, trong đó cần xác định rõ giai đoạn nghiên cứu, đề xuất được chương trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại Hải Phòng, chú trọng giải pháp cộng đồng trong phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trên địa bàn thành phố tham gia vào hoạt động nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu.

Mộc Trà

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn