Thời gian: 29/07/2022 17:00

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Chiều 29/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị thành phố diễn ra Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự hội nghị, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Bùi Thế Duy - Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, lãnh đạo đơn vị chức năng của Bộ. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, thành phố Hải Phòng có đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, Đoàn đại biểu quốc hội thành phố và lãnh đạo các Sở, ban, ngành của thành phố.

 

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo thành phố, các Sở, ban ngành của thành phố đối với hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu nhấn mạnh: trong bối cảnh Hải Phòng đang nỗ lực triển khai Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, dưới tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố. Đồng chí đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để thành phố Hải Phòng thúc đẩy hợp tác, phát triển về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng và kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020 - 2021, định hướng hoạt động đến năm 2030 với những nội dung: Chú trọng ban hành cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trở thành nhân tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố; Thị trường khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có bước phát triển, góp phần chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển loại hình doanh nghiệp sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế thành phố; Năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm, hàng hóa được nâng cao; Tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố được tăng cường; Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được đổi mới, cải cách hành chính được đẩy mạnh, chuyển đổi số đạt được những kết quả bước đầu, góp phần đưa Hải Phòng lên vị trí thứ Nhất về chỉ số cải cách hành chính, thứ Hai về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và là 1 trong 6 tỉnh, thành phố tiên phong trong Cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Đồng thời đề xuất một số đề xuất, kiến nghị của thành phố Hải Phòng với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung mới, như: mô hình thí điểm bộ chỉ số đổi mới sáng tạo tại địa phương; phát triển khoa học và công nghệ địa phương; nội dung Chuyển đổi số trong các lĩnh vực của thành phố Hải Phòng; đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho thành phố đặc biệt là nguồn nhân lực kinh tế biển; xây dựng hạ tầng và tiềm lực khoa học công nghệ biển; xây dựng thành phố cảng biển xanh; thu hút đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; điểm nhấn trong xây dựng hạ tầng và tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số vấn đề để tháo gỡ điểm nghẽn.

Đồng chí Hoàng Minh Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Trần Quang Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng chí ghi nhận những kết quả ngành Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, tập trung bố trí nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ phấn đấu đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương; đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, chuyển giao, nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ trong những ngành, lĩnh vực then chốt, mũi nhọn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, đào tạo chuyên gia, hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban nhân dân thành phố thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với các nội dung sau: Hỗ trợ Hải Phòng trở thành địa phương thí điểm về triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đánh giá, thẩm định công nghệ và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, phát triển thị trường khoa học công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ xây dựng Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học công nghệ biển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng quà lưu niệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bộ KH&CN trao tặng quà lưu niệm cho UBND thành phố Hải Phòng.

UBND thành phố Hải Phòng trao tặng quà lưu niệm cho Bộ KH&CN.

Hoạt động “Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” đánh dấu mối quan hệ gắn kết và bước phát triển mới giữa thành phố Hải Phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng.

Vũ Thành

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn