SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT HUY TINH THẦN "CHỦ ĐỘNG - GƯƠNG MẪU - CẦU THỊ - KHOA HỌC - TRÁCH NHIỆM - NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM"

Hội nghị ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Chiều ngày 23/03/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hải Phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Sở KH&CN Hải Phòng tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Các đồng chí: Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Hải Phòng và Phạm Minh Tuấn, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì Hội nghị

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN
CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
MỘT CỬA
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
THƯ CÔNG VỤ
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
HỌP TRỰC TUYẾN
HỆ THỐNG QLCL ISO
TIÊU CHUẨN 5S
KPI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT HUY TINH THẦN "CHỦ ĐỘNG - GƯƠNG MẪU - CẦU THỊ - KHOA HỌC - TRÁCH NHIỆM - NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM"
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn