Thời gian: 15/03/2023 09:43

Thông báo về việc tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 281/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, ngày 10/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông báo số 44/TB-SKHCN về việc tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ năm 2023. Đối tượng tuyển chọn là: Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, hoạt động kinh doanh tại Hải Phòng, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; Cá nhân, nhóm cá nhân tại Hải Phòng có dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa hình thành doanh nghiệp.

Thời hạn tiếp nhận đề xuất: Trước 17h00 ngày 11 tháng 4 năm 2023.

Nơi tiếp nhận đề xuất: Bộ phận một cửa, Sở KH&CN - Số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền,  thành phố Hải Phòng; số điện thoại: (0225)3846475; email: sokhcn@haiphong.gov.vn.

Chi tiết xem tại file đính kèm!

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn