Tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân qua ứng dụng di động "Hải Phòng Smart" trên địa bàn thành phố

Thời gian 29/07/2022 20:23
Nhằm tăng cường sự tương tác giữa người dân và cơ quan nhà nước, nâng cao hoạt động giám sát của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp, cung cấp thông tin nhanh nhất đến các cơ quan nhà nước có chức năng để tiếp nhận, xử lý, kịp thời; trả lời, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người dân trên môi trường số, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã có Văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện triển khai hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức cài đặt và tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng “Hải Phòng Smart” trên điện thoại thông minh.Lịch tiếp công dân

Thời gian 17/09/2021 14:10

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn