Quy trình Xét thi đua khen thưởng

Thời gian 22/10/2021 14:32
Mã số: QT-07/VP

Quy trình Quản lý tài sản

Thời gian 22/10/2021 14:28
Mã số: QT-06/VP

Quy trình Đánh giá công chức

Thời gian 22/10/2021 14:25
Mã số: QT-05/VP


Quy trình Quản lý văn bản và sử dụng con dấu

Thời gian 22/10/2021 14:19
Mã số: QT-03/VP

Quy trình Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp

Thời gian 22/10/2021 14:17
Mã số: QT-02/VP

Quy trình Giới thiệu, bổ nhiệm Giám định viên tư pháp

Thời gian 22/10/2021 14:13
Mã số: QT-01/VP

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn