Thời gian: 06/10/2022 15:05

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Ngày 22/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT về Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Ảnh minh họa

Quyết định ban hành Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; xây dựng và phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia do người Việt Nam làm chủ về công nghệ. Đồng thời, nhà nước, doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm đóng góp, kiểm soát cơ sở dữ liệu nền tảng; có thể chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu về dữ liệu nền tảng và công nghệ nền tảng trong chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Kế hoạch xác định các nội dung thực hiện gồm: xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nền tảng Bản đồ số đáp ứng các tiêu chí; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng Bản đồ số; tổ chức đánh giá, công nhận và công bố đạt yêu cầu nền tảng Bản đồ số quốc gia và tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Theo đó, 8 tiêu chí xây dựng nền tảng bản đồ số quốc gia gồm: Tích hợp, liên thông chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để triển khai nền tảng bản đồ số quốc gia thống nhất với nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; bảo đảm việc chỉ đường, dẫn đường đến từng địa chỉ số trong nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; thể hiện các công trình cao tầng nhằm mục đích thuận lợi trong việc tìm kiếm, thuận lợi để gắn địa chỉ số vào các công trình cao tầng (như căn hộ chung cư, căn hộ tập thể, văn phòng làm việc...).

Nền tảng Bản đồ số quốc gia cho phép tích hợp không giới hạn các ứng dụng (web, iOS, Android) thông qua các cổng APIs, bộ SKD và bảo đảm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng với số lượng hàng triệu lượt truy cập/giây; cần có công nghệ tìm kiếm thông minh, bảo đảm thuận lợi trong việc tìm kiếm cơ sở dữ liệu nền tảng và cho phép gợi ý thông minh nhất...

Hải Phòng đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua việc tuyên truyền giúp cho các tổ chức, người dân và doanh nghiệp biết tính năng chính, lợi ích khi sử dụng và hiệu quả hoạt động của nền tảng Bản đồ số quốc gia. Với ý nghĩa đó, nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp điển hình để phát triển, sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, nông nghiệp, quản lý dân cư, bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu hỏa, bản đồ du lịch thông minh./.

Vũ Thành

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn