Thời gian: 14/10/2022 15:45

Quy trình Kiểm soát tài liệu

Quy trình Kiểm soát tài liệu

Mã số: QT-01

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/07/2021

Các tin cũ hơn

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn