Phát động Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions năm 2022"

Thời gian 24/08/2022 16:56
Cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, với sự đồng hành của Công ty Galaxy Digital Holdings và nhiều trường đại học, cùng sự bảo trợ của 5 cơ quan báo chí truyền thông. Cuộc thi được phát động từ ngày 22/7/2022, tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng nhằm khích lệ mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân cùng tham gia đặt bài toán và giải bài toán cho Chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian 09/08/2022 21:11
Đây là tên hội thảo khoa học cấp bộ được tổ chức vào sáng 9/8 tại Trung tâm hội nghị thành phố. Hội thảo do Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức

Phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian 18/07/2022 17:01
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/7/2022 về Phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Tăng cường sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ internet i-Speed trên địa bàn thành phố

Thời gian 07/06/2022 14:58
Nhằm đẩy mạnh triển khai sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ internet i-Speed trên địa bàn thành phố, UBND thành phố vừa có văn bản 3307/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng đo kiểm chất lượng internet i-Speed.

Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025,định hướng đến năm 2030

Thời gian 31/05/2022 14:07
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 05/4/2022 về truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV Thành ủy Hải Phòng về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng - Cơ hội, thách thức và giải pháp

Thời gian 26/05/2022 15:49
Sáng ngày 26/5 tại Trung tâm Hội nghị thành phố diễn ra hội nghị  Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hải Phòng - Cơ hội và thách thức. Hội nghị do Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với  Cục Phát triển doanh nghiệp và cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ  (USAID) tổ chức.  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn