Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022

Thời gian 18/10/2022 16:32
Ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022.

Quy trình Kiểm soát tài liệu

Thời gian 14/10/2022 15:52
Mã số: QT-01

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Thời gian 06/10/2022 15:32
Ngày 22/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT về Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10-10-2022

Thời gian 30/09/2022 09:29
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về việc lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

Phát động Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions năm 2022"

Thời gian 24/08/2022 16:56
Cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, với sự đồng hành của Công ty Galaxy Digital Holdings và nhiều trường đại học, cùng sự bảo trợ của 5 cơ quan báo chí truyền thông. Cuộc thi được phát động từ ngày 22/7/2022, tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng nhằm khích lệ mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân cùng tham gia đặt bài toán và giải bài toán cho Chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian 09/08/2022 21:11
Đây là tên hội thảo khoa học cấp bộ được tổ chức vào sáng 9/8 tại Trung tâm hội nghị thành phố. Hội thảo do Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức

Phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian 18/07/2022 17:01
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/7/2022 về Phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Tăng cường sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ internet i-Speed trên địa bàn thành phố

Thời gian 07/06/2022 14:58
Nhằm đẩy mạnh triển khai sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ internet i-Speed trên địa bàn thành phố, UBND thành phố vừa có văn bản 3307/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng đo kiểm chất lượng internet i-Speed.

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn