Thời gian: 23/09/2022 11:18

Báo cáo số 193/BC-SKHCN ngày 22/9/2022 về Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2022

Báo cáo số 193/BC-SKHCN ngày 22/9/2022 về Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2022

Chi tiết xem tại file đính kèm!

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn