Thời gian: 08/06/2020 12:00

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II năm 2020

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm!

  • Giờ
  • Phút
  • Giây

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở TS. Trần Quang Tuấn

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3846.475 -  Fax: 0225.3845.183

 Email: sokhcn@haiphong.gov.vn